Hanked ja toetused

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Laserline OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Fiiberlaserlõikuspink (pakkumuse esitamise tähtaeg 22.03.2023 15.00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg on 12 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 260001) https://riigihanked.riik.ee/.
Projekti rahastatakse taaste- ja vastupidavuskavast (projekt nr 20.2.02.22-0032). Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

Toetused

 Projekt „Laserline OÜ ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust 

Projekti lühikokkuvõte:
Investeeringu käigus panustab Laserline OÜ tooraine efektiivsemale kasutusele ning energia säästule. Tulemuse saavutamiseks koosneb projekt ühest investeeringust, mille tulemusel toetatakse resurssitõhus fiiberlaserlõikuspink, mis võimaldab lõigata detaile kiiremini ja säästa resursse lõigatava detailide omavahelise kauguse vähenemisest.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 2% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse järgnevad seadmed:

  • Uus Fiiberlaserlõikuspink:
    • panustab ettevõtte tootmisprotsessi ressursisäästu ja ressursitootlikuse kasvu;
    • muudab lehtmetalli lõikamise kiiremaks;
    • võimaldab detaile paigutada üksteisele lähemale;
    • omab abiseadmeid, mis on efektiivsemad ja säästlikumad.

Projekti maksumus (EUR):
1 243 044,00 

Toetuse summa (EUR):
497 217,60